Billedet på sidehoved
  • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Nyt fra...

Skolebestyrelsen for Distrikt Syd i perioden augus

Oversigt over skolebestyrelsen for Distrikt Syd i perioden august 2016 - juli 2018
 
Venlig hilsen
 
Carl-Otto Borup
Skoledistriktsleder

17-06-2016 COB