Billedet på sidehoved
  • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Værdiregelsæt

 

Overordnet set arbejdes der ud fra Brønderslev kommunes tre værdier; Modig, Nysgerrig og fællesskabende.


for Ø. Brønderslev Centralskole og SFO

På Ø. Brønderslev Centralskole er målet, i et tæt samarbejde med forældrene, at udvikle en skole og SFO, hvor dagligdagen er baseret på gensidig tillid og fælles forståelse.

  • Vi ønsker, at børnene skal opleve en skole/SFO, der er præget af tryghed, helhed og sammenhæng. Vi tilbyder et miljø, hvor der er mulighed for både udfordringer og oplevelser, og hvor der er plads til det enkelte barns udvikling.

  • Vi ønsker, at børnene føler sig respekterede og har medindflydelse på dagligdagen, og at de skal udvise tolerance og respekt for både kammerater, personale, bygninger og materiel.

  • Vi startede allerede i skoleåret 2010/2011 en proces, hvor der både i SFO og skoledel arbejdes med en anerkendende pædagogisk tilgang til arbejdet med det enkelte barn. Dette er essientielt ift Brønderslev kommunes "børnesyn"

  • Vi vil gerne udvikle og sikre et undervisningsmiljø, der giver børnene de bedste muligheder for at udvikle selvværd, selvstændighed, kreativitet og et højt fagligt niveau.

  • Desuden lægger vi vægt på, at børnene oplever et sundt undervisnings- og læringsmiljø med mulighed for fysisk udfoldelse og sunde kostvaner.

  • Vi ønsker, at samarbejde og information prioriteres højt i forhold til forældre, skolebestyrelse, personale og ledelse, således at samarbejdet er præget af åbenhed og gensidig respekt. Vi ønsker en skole/SFO, hvor alle behandler hinanden ordentligt og kan føle sig trygge, og hvor man ikke driller og mobber hinanden. Dette gælder også på vej til og fra skole. 

  • Alle skal medvirke til, at skolen og skolens lokaler og materiel behandles ordentligt.

  • Bevidst beskadigelse af skolens ejendele og bortkomst af bøger medfører krav om erstatning.

  • Skolen har en aktiv trivselspolitik, der også rummer en antimobbestrategi.

Værdiregelsættet for Ø. Brønderslev Centralskole er en sammenskrivning af skolens:

· Målsætning/værdigrundlag

· Ordensregler

· Trivselspolitik

· Forventningspapir

der alle kan findes i deres helhed her på skolens hjemmeside.