Billedet på sidehoved
  • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Skolefritidsordningen

Åbnings- og lukketider:

Mandag til torsdag
kl. 06.15 - 17.00

Fredag
kl. 06.15 - 16.30

Skolefritidsordningen åbnede 1. august 1988 i den gamle inspektørbolig , fritteren var da normeret til 28 børn, og hertil blev ansat 2 pædagoger og 1 medhjælper. Ret kort tid efter blev fritteren udvidet til 50 børn. 1. August 1997. blev der bygget og udvidet til ca. 120 børn, 0-1 klasserne er i den nye bygning, 2 - 3 klasserne er i den gamle bygning.

I dag er der i fritteren næsten en tredjedel af skolens pædagogiske personale, og vi er så heldige, at der fra såvel skolens som fritterens side er en god vilje til samarbejde.

Da vi er en del af skolen, er skolens målsætning vores overordnede målsætning. Men derudover har vi vores egen målsætning der er under løbende bearbejdning.

Ting vi lægger vægt på er:

  • Det skal være godt at være barn i Ø. Brønderslev SFO. Vi søger at lære børnene at være gode ved hinanden og ved deres omgivelser

  • Det er vigtigt at børnene er trygge ved at komme her, og at forældrene er trygge ved at overlade deres børn i vores varetægt.

  • Børnene har fri når de kommer hos os, de skal have tid og rum til at lege, for gennem leg opøves sociale færdigheder.

  • Det er forældrenes børn, det ønsker vi at respektere, sammenholdt med at vi med vores professionelle kompetence påtager os det ansvar vi har, hvis vi oplever børn der ikke trives optimalt.

  • Vi respekterer det enkelte individ, og den baggrund alle børnene kommer fra.

  • Det skal også være godt at være voksen i vores fritter, for at skabe arbejdsglæde, for vi er som bekendt "hinandens årsag" og harmoni i personalegruppen, skaber automatisk glæde i børnegruppen.

  • Personalegruppen er et team og skal arbejde som sådan.

  • Humor er et utroligt godt arbejdsredskab!! Blot det bruges positivt.

Vi lægger vægt på, at der i dagligdagen er plads til spontane aktiviteter, men samtidig tror vi på, at der for børnene, er behov for en vis kontinuitet i dagligdagen.

Vi har derfor en fastlagt dagstruktur, vi har nogle ugentlige aktiviteter, f.eks. gymnastiksal, fællesfritid en udedag og Fredag er kagedag. derudover har vi nogle fastlagte aktiviteter hen over året f.eks. koloni – købe/sælge dag – overnatning m.m.

Vi har en kostpolitik, der søger at tilgodese børns behov for sund mad i dagligdagen.

Vi er bekendte med at vores rolle er kompensatorisk, at skolefritidsordningen ikke eksisterede, hvis verden stadig så ud som for 20-30 år siden, hvor den ene af forældrene var hjemmegående.

Det er derfor vores mål at skabe balance mellem frihed – leg – oplevelser – udfordringer – ansvar, men frem for alt tryghed, glæde og trivsel hos børnene.