Billedet på sidehoved
 • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Forventningspapir

Et godt og tæt samarbejde mellem skolen og forældrene er meget afgørende for, at børnene får en god, tryg og udbytterig skolegang.

Forældrenes opbakning har stor betydning i forhold til både børnenes og skolens dagligdag.

Skolen har derfor nogle forventninger til forældrene, som skal bidrage til den bedst mulige skolegang for børnene.

 

Skolens forventninger til forældrene:

 • Skolen forventer, at forældrene indgår i et positivt og tæt samarbejde om deres barns skolegang med udgangspunkt i, at man har ønsket folkeskolen til sit barn.
 • Skolen forventer, at forældrene optræder loyalt i forhold til lærere og pædagoger.

 • Skolen forventer, at forældrene drager omsorg for, at deres barn er parat til at modtage undervisning, har lavet lektier og har orden i sine ting.

 • Skolen forventer, at man som forældre respekterer skolen og de ansatte for det arbejde, de udfører som professionelle lærere og pædagoger.

 • Skolen forventer, at forældrene viser interesse og engagement i forhold til barnets skolegang ved at støtte sit barn og tage aktivt del i barnets skoleliv.

 • Skolen forventer, at forældrene er åbne og ærlige og informerer skolen om alle forhold, der kan have betydning for barnets skolegang. Endvidere at forældrene positivt og åbent engagerer sig i de informationer om deres barn, der gives fra lærere og pædagoger.

 • Skolen forventer, at forældrene tager del i både deres eget barns og klassens trivsel og sociale liv ved positivt og aktivt at indgå i samarbejdet omkring klassen, deltage i forældremøder, samtaler og øvrige arrangementer på skolen.
   

Ø. Brønderslev Centralskole tilbyder

Forventninger og forpligtelser går altid begge veje, for at der kan være tale om et positivt og gensidigt samarbejde.

Ø. Brønderslev Centralskole har som folkeskole med et dygtigt og professionelt personale et tilbud til forældre og børn:

 • ØBC tilbyder forældrene et godt og trygt undervisningsmiljø med fokus på det enkelte barns faglige og sociale udvikling.

 • ØBC tilbyder forældrene et åbent, tæt og loyalt samarbejde, hvor information og dialog er vigtige elementer.

 • ØBC tilbyder forældrene en skole med engagerede og dygtige medarbejdere, der selvstændigt og professionelt tilrettelægger et overskueligt pædagogisk miljø, hvor faglig og social udvikling for børnene er højt prioriteret.

 • ØBC tilbyder en skole, hvor undervisningen og børnenes faglige udbytte løbende evalueres.

 • ØBC tilbyder en moderne folkeskole, der er organiseret omkring selvstyrende team, hvor faglighed og fælles pædagogik er meget centrale begreber.

 • ØBC tilbyder forældre og børn en skole med overskuelige, trygge og moderne rammer, hvor børnenes indbyrdes trivsel vægtes højt.

 • ØBC tilbyder en skole i stadig udvikling.

 •  

Skolebestyrelsen

Den 1. marts 2006