Billedet på sidehoved
 • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Skolebestyrelsen 

 

 

Referater findes i menuen til venstre

 

Vedr. klasseforældreråd

Ideer til forældremøder

 

Skolebestyrelsen

Udover at fastlægge principper/målsætninger for hvordan skolen ønskes drevet, godkender de også det udarbejdede budget. De er med til ansættelse af skolens personale, behandle klager og/eller forslag fra forældre der dog ikke må omhandle den enkelte elev.

Den daglige drift er skoleinspektørens ansvar.

De fleste klasser har valgt et klasseforældreråd, der sammen med de tilknyttede lærere er med til at skabe en god trivsel i klassen ved eksempelvis at være medarrangør af sociale arrangementer. Arrangementer der ikke blot ryster eleverne sammen, men lige så vigtigt, forældrene.

De kan endvidere også være med til udfærdigelse af dagsordenen til det fælles forældremøde.

 Til toppen


Klasseforældreråd

I alle klasser/årgange vælges der hvert år på forældremødet et klasse-/årgangsforældreråd. Det foreslåes, at forældrerådet består af 4 forældre, der vælges for 2 år ad gangen. Hvert år er der 2 medlemmer på valg, således at der skabes kontinuitet. I årgangsforældreråd kan antallet af medlemmer evt. øges, idet der skal sikres repræsentation fra begge klasser. Man beslutter i klasserne/årgangen om forældrerådsarbejdet skal gå på skift eller det skal fordeles efter lyst.

 Forældreråd er en god ide, fordi:

 • Det er vigtigt, at forældrene hurtigt i barnets skoleforløb lærer hinanden og skolen at kende.

 • Jo bedre alle parter kender hinanden, desto bedre grobund for et godt samarbejde til gavn for dit barns skolegang.

 • Forældrerådet er et naturligt bindeled mellem forældre, lærere og skolebestyrelse.

Klasseforældrerådets opgaver kan bl.a. være:

 • at tage initiativer, der fremmer det sociale fællesskab mellem børn/forældre/skole ved f.eks. at arrangere udflugter og fester samt ved at være lærerne behjælpelige ved arrangementer m.m.

 • i samarbejde med klasselæreren/lærerteamet at forstå forældremøder, dvs.: - indsamle emner, - udsende dagsorden, - mødeledelse, - udsende referat.

 • at give forældremøderne et spændende og relevant indhold, der kan skabe debat.

 • at bringe aktuelle emner og generelle problemer i klassen/årgangen til debat.

 • at samarbejde med skolebestyrelsen - bl.a. via klassens kontaktperson i skolebestyrelsen.

 • at deltage i eventuelle fælles forældrerådsmøder, f.eks. afholder skolebestyrelsen et årligt møde, hvor der aflægges beretning for det forløbne år, ofte er der inviteret en foredragsholder, der beskæftiger sig med et aktuelt emne.

 
 

 

 

Ideer til forældremøder:

 

0. klasse

 • Dit barns dagligdag i skolen

 • Formål med at gå i 0. klasse

 • Hvad skal der til, for at klassen bliver socialt velfungerende

1. klasse

 • Dit barns sikkerhed

 • Færdselslære / politiet

 • Gode kostvaner - skolekost

 • Materielgården

 • Er klassen socialt velfungerende

2. klasse

 • Skolevejen, cyklen, skolebusordningen

 • Skolepsykolog

 • Samvær, mobning

3. klasse

 • Dit barns fritid

 • Børne- og kulturforvaltning, fritidsnævn

 • Betydningen af sunde interesser - tilbud og muligheder i kommunen

4. klasse

 • Dit barns sprog

 • Sprogets betydning for det sociale samvær

 • Dit barns moral - moralbegreber

5. klasse

 • Dit barns retsbegreber, kriminalpoliti, socialforvaltning, fritidskonsulent

 • Ansvar

6. klasse

 • Dit barns udvikling

 • Læge, psykolog, pubertet, rygning, rusmidler, holdning til alkohol

 • Skoleskift

 

 

 

 Til toppen