Billedet på sidehoved
  • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Vores skole skal være et sted, hvor alle har det godt og sjovt og føler sig trygge.

Derfor skal vi alle sammen både hjælpe og være gode ved hinanden..

Det kan bedst lade sig gøre, hvis vi alle:

  • er gode kammerater

  • behandler tingene omkring os pænt

  • opfører os sådan, at det er rart at være sammen

  • møder forberedte og har tingene i orden, så alle kan lære mest muligt


 

Regler for brug af skolens computere:

Skolens computere er beregnet til undervisningsformål.

Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde.

Al anden brug - herunder chat, spil og planløs surfing - er som følge heraf ikke tilladt.

På Internet er der millioner af informationssider. Mange - men ikke alle - er lødige og relevante til skolebrug. Skolen vil gennem sin undervisning lære eleverne at udnytte de positive sider af Internet til informationssøgning og elektronisk kommunikation.

 

Pligter

Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning -herunder at installere egne programmer og downloade filer til privat brug.

Alle skal udvise god opførsel og ”netetik” på Internet. F.eks. må man ikke sende anonym e-mail eller på anden vis genere eller fornærme andre brugere på nettet.

Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme, er således forbudt.


 

Ansvar

Elever, der ikke overholder de af skolen fastsatte regler og retningslinjer, vil blive draget til ansvar i henhold til skolens reglement.