Billedet på sidehoved
 • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Der arbejdes overordnet med udgangspunkt i folkeskolens formål og de kommunale værdier; Modig, fællesskabende og nysgerrig samt Brønderslev kommunes børnesyn.

 

På ØBC arbejdes der med skolemålet

Vi vil sikre at flere og flere elever oplever faglige og sociale succeser.
 

Dette arbejdes der systematisk med at understøtte og opnå gennem en række indsatser og fokusområder der løbende evalueres og justeres.

 

 • Støttecenteret til elever med ordblindevanskeligheder
 • Venskabsmakkere
 • Børnemøder
 • Opmærksomhed på vores anti-mobbeplan
 • Legepatrulje
 • Fællessamlinger
 • Trivselsdage, emneuger og andre fællesskabende traditioner
 • 16 B – tolærer ordning i 2 USU timr
 • Co-teaching
 • Trivselshandleplaner lavet af årgangens lærere og pædagoger
 • PA
 • Oprettelse af KOMPASSET - en vejvisende indsats for elever, forældre og medarbejdere der skal være trivselsfremmende for elever med primære udfordringer af social og trivselsmæssig karakter
 • Kompasset i frikvarterer aug-okt
 • Revidering i trivselspolitik – ajourføring af det fungerende dokument.
 • Pædagoger i indskolingen. – en stilladserende og inklusionsfremmende indsats der sikrer nødvendig pædagogisk støtte i indskolingen.
 • Varige spor; et nyt fokus på det nære forebyggende samarbejde med eksterne parter ift. barnets trivsel. – Socialrådgivere, Sundhedsplejerske og psykologer på skolerne
 • Kollegial vejledning fra vejledere og ressourcepersoner i det pædagogiske læringscenter. (AKT, LMV, mat-ressource, IT, bibliotekar, læsevejleder)
 • Handleplaner for elever i skriftsproglige vanskeligheder
 • Læsetid i klasserne i morgenbånd
 • Læringssamtaler som redskab til opfølgning ift. den kommunale læsestrategi samt nationale tests i dnask og matematik
 • Pilotprojektet; Stjerneholdet. Et forebyggende arbejde med indskolingselever i danskfaglige vanskeligheder
 • Fokus på målstyret undervisning. Bl.a. gennem implementering af LMS  Min-uddannelse
 

Trivsel på ØBC

Vores skole skal være et sted, hvor alle har det godt og sjovt og føler sig trygge.

Der laves hvert år løbende trivslshandleplaner med afsæt i bl.a. den årlige trivselsmåling. D

 

Det er grundlæggende vigtigt, at vi alle sammen både skal hjælpe og være gode ved hinanden.

Det kan bedst lade sig gøre, hvis vi alle:

 • er gode kammerater

 • behandler tingene omkring os pænt

 • opfører os sådan, at det er rart at være sammen

 • møder forberedte og har tingene i orden, så alle kan lære mest muligt