Billedet på sidehoved
  • Ø. Brønderslev Centralskole

Elmevej 100, 9700 Brønderslev, tlf.: 99 45 48 90, Email: [email protected] 

Historie og traditioner

Sådan som Øster Brønderslev Centralskole ser ud i dag, er den et resultat af en lang udvikling og en øget centralisering. Der har været skoledrift i hele den tidligere Øster Brønderslev-Hallund Kommune i flere hundrede år, men her er et rids over de sidste ca. 100 års udvikling frem til i dag for de offentlige skoler. Desuden har der været privatskoler både i Øster Brønderslev og Stubdrup frem til 1950’erne, men det er en helt anden historie.

I 1902 flyttede Øster Brønderslev Skole ind i en ny bygning, hvor børnehaven Myretuen i dag er, og i 1903 blev en ny skolebygning taget i brug i Øster Linderup. I Hallund flyttede skolen ind i sin nye bygning 1905 på hjørnet af Sølvgade og Ørumvej næsten over for Hallund Kirke, og både i Hvilshøj og Hollensted blev der samtidig bygget selvstændige skoler efter nedlægningen af den gamle fælles skole - Vadet Skole - mellem de to byer. Der var desuden offentlig skole på Kraghede i en bygning fra 1882.

I begyndelsen af 1950’erne begyndte planlægningen af ny skolestruktur, og udgangspunktet var, at der skulle være 7-klassers skoler både i Hallund og Øster Brønderslev. 

15. april 1958 blev den helt nye Øster Brønderslev Skole indviet med 150 elever fra hele Øster Brønderslev Sogn. I avisen fra dengang stod der bl.a.: " ... Skolen maa vist siges at være noget af en ønskeskole af en landsbyskole at være" og "..skolen er udbygget, så den er i overensstemmelse med skolelovens krav." Samtidig blev skolerne på Kraghede og i Hvilshøj nedlagt, og alle elever fra disse skoledistrikter samt fra Øster Brønderslev flyttet hertil. En ny ordning med skolebuskørsel betød også, at elever fra Nejst Mark blev flyttet tilbage til kommunens egen skole i stedet for Tylstrup.

Samtidig begyndte planlægningen af skolestrukturen i den anden del af kommunen - Hallund Sogn, og de første planer lød på en udbygning af Hallund Skole som i Øster Brønderslev og en følgende nedlægning af skolerne i Øster Linderup og Hollensted. Der stod i avisen: "Er undervisningen i de tre skoler om end ikke tidssvarende, saa er den dog forsvarlig, og man vil gerne trække vejret lidt".

En anden mulighed, der var under overvejelse, var en fortsat udbygning af Øster Brønderslev Skole kombineret med oprettelse af forskoleklasser i Hallund, Øster Linderup og Hollensted. Resultatet af de mange diskussioner blev dog, at sognerådet i april 1959 vedtog at nedlægge skolerne i Hallund, Øster Linderup og Hollensted. Der var mange lokale protester, og 93 % af alle kommunale vælgere i skoledistriktet ønskede en afstemning om at bevare Hallund Skole. Ved afstemningen var der stort flertal for at bevare Hallund Skole, men sognerådet fastholdt beslutningen. 

I efteråret 1959 ønskede beboerne i Øster Linderup og Hollensted skoledistrikter, at deres børn blev flyttet til Øster Brønderslev Skole. Det accepterede Sognerådet.

Marts 1962 blev skolens udvidelse indviet, og en centralskole var resultatet. Samtidig blev de sidste små skoler i Hollensted, Øster Linderup og Hallund nedlagt. Udvidelsen i Øster Brønderslev var en fløj mod vest med klasseværelser til at rumme en dobbeltsporet centralskole for hele kommunen med 7 klassetrin. Der var dog den første tid også en 8. klasse på skolen. 

Siden er der kun foretaget mindre ændringer på skolens bygninger. I 1974-75 blev der bygget endnu en fløj ud mod Elmevej med klasseværelse til den nye børnehaveklasse, i 1977 blev inspektørboligen inddraget til at rumme en filial af Brønderslev Bibliotek, for i 1989 at blive lavet til den første afdeling af skolefritidsordningen. I 1998 byggedes den nyeste afdeling af skolefritidsordningen som en forlængelse af østfløjen.

 

Per Drustrup Larsen,
leder af lokalhistorisk Arkiv for
Øster Brønderslev og Hallund sogne

 

Skoleåret 2018/2019

 Sommerferie 30. juni 2018 - 12. august 2018
 Efterårsferie 13. oktober 2018 - 21. oktober 2018
 Juleferie 21. december 2018 - 2. januar 2019
 Vinterferie 16. februar 2019 - 24. februar 2019
 Påskeferie 13. april 2019 - 22. april 2019
 Bededagsferie 17. maj 2019 - 19. maj 2019
 Kr. Himmelfartsferie 30. maj 2019 - 2. juni 2019
 Pinseferie 8. juni 2019 - 10. juni 2019
 Sommerferie 29. juni 2019 - 11. august 2019

 

Juleklippedag holdes i slutningen af nov. eller begyndelsen af dec. Her bliver alle klasseværelser pyntet op til julemånedens hygge. Sidste skoledag før juleferien holdes

Juleafslutning i kirken, hvor alle elever og lærere synger julesalmer og hører oplæsning af juleevangeliet.

Som en del af de faste juletraditioner er også Luciaoptoget, hvor pigerne fra 6. kl. går i optog på skolen og derefter går ned til plejehjemmet "Elmehøj" for at synge julen ind for beboerne. Imens bager drengene Luciabrød, som deles ud til alle på skolen midt på formiddagen.

Morgensamling holdes ca. en gang om ugen, hvor alle klasser samles i aulaen til morgensang og kort orientering om aktuelle ting. Morgensamlingsudvalget, som består af lærere og elever, står for planlægningen af de enkelte samlinger. Ca. en gang om måneden er der lang morgensamling, hvor der kan være forskellig optræden af klasserne.

SPIL DANSK uge afholdes hvert år i oktober-  Her byder vi velkommen til fælles morgensamling hver morgen hele ugen i fællesskab. Forældre er velkomne...

Fastelavnsarrangement for alle skolens elever afholdes hvert år af Alfehøj SFO. Den finder sted i Østsidehallen, som en lang morgensamling. Alle årgange på skolen kæmper om at blive årets konger og dronninger.

Skolefest afholdes hvert år torsdag i uge 7, ugen før vinterferien. 6. årgang opfører et skuespil, desuden er der optræden af enkelte andre klasser. Efter skuespillet er der diskotek for alle elever. Forældrerådene har arrangeret små aktivitetsboder og stort fælleskagebord, hvor forældrene også får serveret kaffe. Skolefesten plejer at samle ca. 600 elever og forældre.

Munkens Klit er Brønderslev Kommunes feriekoloni ved Vesterhavet mellem Grønhøj og Løkken. Her har skolens 2., 4. og 6. årgang mulighed for at tage på lejrskole-/dagsophold hvert år.

I sommerferien er der koloniophold af en uges varighed for børn der ikke har andre steder at komme på ferie eller som har specielle behov.

Naturskolen som er placeret ved Lunken i Pajhede skov, er et kommunalt tilbud til kommunens skoleklasser, som på skift kan tilbydes arrangementer både i forbindelse med faciliteterne i Lunken og kolonien i Munkens Klit.

Teatertur arrangeres hvert år til Aalborg teaters skoleforestilling. Her skal børnene selv betale billetten, Transporten bliver betalt..

Idrætsarrangementer holdes på kommunalt niveau for alle skoleklasser i Brønderslev Kommune. Alle årgange har et idrætsarrangement fordelt på kommunens 13 folkeskoler. 

Musikdag afholdes en gang om året for alle kommunens 4. klasser. Skolerne skiftes til at arrangere. På musikdagen inddeles eleverne i forskellige hold, hvor der øves samspil m.m. Dagen afsluttes med en koncert for alle medvirkende.

Emneuger/temadage afholdes af alle klasser/klassetrin flere gange i løbet af skoleåret. Desuden har skolen en gang om året en fælles emneuge med et overordnet tema, hvor alle årgange deltager.

Lejrskole. Skolens 6. klasser tager hvert år på lejrskole af en uges varighed til et indenlandsk rejsemål. Deltagelsen i denne er obligatorisk idet lejrskolen er en del af undervisningen og betalt af kommunen.